KLIK for forstørrelse!

Interregnumsmønter

Interregnumsmønter er mønter slået i kongeløse tider. I Danmark drejer det sig om perioderne 1448, 1481-1483 og 1533, hvor Rigsrådet slog mønt. I Norge prægede Hans Mule, slotsherre på Akershus og udvalgt biskop til Oslo, i 1523-24 mønt i perioden mellem Christian 2.s afsættelse og Frederik 1.s tiltræden. Disse sidstnævnte går undertiden under betegnelsen Mulemønter.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt