KLIK for forstørrelse!

Inflation

Inflation er det fænomen, at efterspørgslen efter varer stiger hurtigere end udbudet af samme. Derved stiger priserne eller udtrykt på en anden måde: pengene bliver mindre værd, idet der skal flere penge til at købe samme vare.

Inflation betyder ofte, at samme nominal over længere tid præges af stadig ringere metal eller ligefrem skifter størrelse. I starten af det 20. århundrede var en 10-øre stadig af sølv, senere prægedes den af uædle metaller og inden århundredeskiftet eksisterede den ikke længere: dens købekraft var for ringe og omkostningerne ved fremstillingen af den var for store.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt