Ludvig Holberg (1684-1754)

Dansk-norsk forfatter. I hans komedier findes spredt en mængde oplysninger om tidens mønt- og pengeforhold og ikke mindst oplysninger om priser på mange forskellige varer. I hans Danmarkshistorie findes under de enkelte konger meddelt en del mønthistoriske oplysninger, som dog nu i det væsentligste kun har lærdomshistorisk interesse. I hans Dannemarks og Norges Beskrivelse fra 1729 er capitel IX om Mynten og findes på siderne 591-616. I en revideret udgave kaldet Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat er i tredie oplag fra 1762 et tilsvarende kapitel på siderne 385-411. Af senere mønter, som nævnes, kan anføres guldpenge 1496, speciedalere 1560 og 1563, hebræermønter, brilledukater og denninge til handelen med laplænderne i Finmarken

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt