KLIK for forstørrelse!

Mange danske mønter er præget i Hillerød

af O.P.Vendeltoft

I nutiden præges alle de danske mønter på Den kgl. Mønt i København. Men således har det dog ikke altid været.

I tidligere tider prægedes danske mønter forskellige steder i Danmark. Således i de ældste tider i byerne Ribe, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Viborg, Aalborg foruden nogle mindre udmøntninger i nogle andre byer.

Men også Hillerød blev stedet, hvor også mange af Danmarks mønter er præget, således under kongerne Frederik II og Christian IV.

I året 1582 oprettede Frederik II et møntværksted i Dyrehaven ved Frederiksborg, hvor prægemaskiner, indkøbt i Tyskland, blev installeret, og her blev alle danske mønter fra 1582 til 1585 præget.

Der blev præget mønter af følgende værdier: 1 mark, 8 skilling, 2 skilling, 1 skilling og i hvid. Lederen af møntværkstedet var møntmester Poul Gulden, der forestod udmøntningen af Frederiksborg mønter indtil 1585, på hvilket tidspunkt møntværkstedet blev nedlagt.

Den mand, der skar stemplerne til Frederiksborgmønterne, var stempelskærer Christopher Angerer, en søstersøn til Poul Gulden.

Frederiksborgmønterne er meget smukke mønter, når man tænker på datidens ret simple teknik; de står skarpt og smukt i præget.

Også Christian IV, Fredensborg Slots store bygmester, lod slå mønter i Hillerød, nemlig på selve Frederiksborg slot. 1622 blev der indrettet et møntværksted i møntporten, i audienshusets stueetage, ved indkørslen nord fra ad kongevejen - ikke længere fra Christian IV's sengekammer, end at kongen kunne høre hvert slag, der blev slået i værkstedet, når mønterne blev præget.

KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

De typer, der blev præget her på møntværkstedet, var en 12 skilling- og en 8 skilling-mønt, dateret med årstallene 1622 og 1623. Disse mønter var direkte håndarbejde, og møntværkstedet på Frederiksborg Slot var kun primitivt indrettet. Derfor er mønterne ret ufuldkomne i prægningen og ikke så regelmæssige som Frederik II's mønter; præget står ofte lidt skævt på mønterne. Prægningen foregik på den måde, at man lagde en lille klump sølv på understemplet, der var fastgjort til et solidt underlag, satte overstemplet ned på sølvklumpen og gav det et hårdt slag med en tung hammer, og så var mønten præget.

Mønterne blev præget af omsmeltet sølv fra udenlandske speciedalere, der var indkommet i Helsingør ved øresundstolden.

Der blev på Frederiksborg Slots møntværksted udmøntet i alt for den anselige sum af 290.000 daler sølv i 8 og 12 skillinger i årene 1622 og 1623, et ganske stort antal mønter. 1 daler var lig med 96 skilling.

Møntmester ved Frederiksborg Slots møntværksted var Johan Engelbrecht, der tidligere havde været møntforpagter ved mønten i København.

Den 30. oktober 1623 blev møntværkstedet på Frederiksborg Slot nedlagt.

Det er interessant at tænke på, at en stor del af disse mønter sikkert er blevet udbetalt til tidligere Hillerødborgere for en eller anden ydelse til kongen. Mon der nogen steder i Hillerød bys jord findes nogle af disse Frederiksborgmønter, der ved et eller andet uheld er blevet tabt i "hine fordums tider"?

(Frederiksborg Banks blad Bindestregen 1971; Møntsamlernyt 6,1971)


Tilbage til Dansk Mønt