KLIK for forstørrelse
Quatrefoil
KLIK for forstørrelse
Pointed helmet
KLIK for forstørrelse
Short cross

Quatrefoil, Pointed helmet, Short cross

"Knuds [den Stores] store udmøntninger i England er af 3 hovedtyper, af hvilke de to: quatrefoil (firkløver) og pointed helmet (spids hjelm) skabtes til ham af engelske møntmestre, medens short cross (kort kors) med den scepterbærende konge på forsiden var en efterligning af en af hans engelske forgængere, Æthelred II's mønttyper."

Uddrag af Kirsten Bendixen: Mønter i Danmark fra

Vikingerne i England og hjemme i Danmark (1981) side 143-144; udgivet af Nationalmuseet i Brede, Forhistorisk Museum Moesgård, Århus og The Yorkshire Museum, York.

Illustrationerne viser tre eksempler på Knud den Stores mønter fra Lincoln. Se også siderne med Knuds og Hardeknuds engelske mønter.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt