Adam Vilhelm Hauch (1755-1838)

Administrerende chef for Møntkabinettet 1803-1838.
Knyttede videnskabelige medarbejdere til Møntkabinettet. Hædredes for sin indsats med en den viste medaille af Christen Christensen (Bergsøe nummer 1055).


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt