Gurre

Erik af Pommern (1396-1439) lod i 1430'erne slå mønt på Gurre Slot i Nordsjælland efter at han havde inddraget alle de gode mønter, som hans dronning Philippa havde ladet præge, mens han selv var på rejse.

Forbilledet for den nye mønt var den franske gros tournois; den skulle gælde 9 penning. Imidlertid var den stærkt underlødig, og i 1439 nedsatte Rigsrådet den til 2 penning.

Gurre Gros, Galster 16


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt