Gray, John Colin Frampton 1913–2009

af James R. Gray (1)

John Colin Frampton Gray, numismatiker gennem mere end 40 år, gik bort den 23. september 2009. Han var født i England den 25. april 1913, emigrerede til Canada i 1948 og etablerede frokostrestauranten Gray’s Inn i Vancouver. I 1950’erne færdiggjorde John Library studies ved University of British Columbia i Vancouver, hvorefter han påbegyndte en ny karriere i katalogiseringsafdelingen på universitetsbiblioteket.

John samlede på hobbybasis på canadiske mønter, men anlagde derefter en mere ambitiøs samling af lilleputtiske mønter – mønter, der alle var mindre end 1/4 tomme i diameter. En del af lilleput-mønterne kom fra Indien, og John mødte en indisk samler, der havde en kontaktperson i Trankebar. Derfra skaffede den indiske samler jævnligt danske Trankebarmønter, som blev fundet af klunsere på stranden ved Trankebar. John modtog fremover mønter, især i monsunperioden, hvor mønter blev skyllet op på stranden eller vasket fri af sandet (NNUM 1991, s. 144-148). Johns glæde og arbejde med Trankebarmønterne udviklede sig på den baggrund, og han udstillede sin samling vidt og bredt, og han fik publiceret sit studie af mønterne i Tranquebar. A Guide to the Coinage of Danish India, 1974 Lawrence, Massachusetts, USA. Omkring 1990 matte John på grund af alder og svækket syn stoppe sit numismatiske arbejde, men han vedblev at være et aktivt og alment interesseret menneske, indtil han gik bort 96 år gammel.

(NNUM 2010 side 172)


Note:


 

John C. F. Gray og Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

af Michael Märcher

John Gray havde fra 1966 til 1977 korrespondance med inspektørerne Kirsten Bendixen og Jørgen Steen Jensen pa Møntsamlingen (1). Det gjaldt i første omgang få konkrete faglige spørgsmal, mens det i 1970’erne handlede om Grays korte (1 dag – måske 2-3 dage) studieophold på samlingen i marts 1973, hans bogmanuskript samt endelig dets publicering og anmeldelser deraf. Den yngste korrespondance er fra 1977, hvor emnet primært var Grays artikel i NNUM (2). Den interessante brevveksling, som delvis skete gennem Trankebarsamleren Arne Fristrup (3), indeholder i øvrigt et postkort fra Gray, der var i Trankebar i 1975. Der er også et brev fra marts 1973 til Kirsten Bendixen. Heri beretter Gray, at han på under et år fra Indien af Trankebarmønter har modtaget 90 blymønter, næsten 300 kobbermønter og 15 sølvmønter – og at ingen af dem var specielt nedslidte. Med andre ord voksede Grays samling og studiemateriale ganske betydeligt i årene før bogen udkom i 1974.

John Grays imponerende Trankebarsamling blev i sin helhed opkøbt af Bjørn Will Knappe omkring 1987, og de to samlinger blev solgt hos Thomas Høiland Møntauktioner A/S den 17. november 2000 på Børsen i Kobenhavn (4). I den mellemliggende periode, fra 1989-90 til 1996 var storstedelen af de to samlinger af B. W. Knappe inddeponeret på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling til studiebrug (5).


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside