Gori

Dette middelalderlige møntsted(?) er kendt fra to mønter præget under Hardeknud (1035-1042; Hauberg nummer 29) og Magnus den Gode (1042-1047; Hauberg nummer 19). Mønterne er præget med samme reversstempler og med aversstempler, som også er anvendt i Lund. Lokaliteten Gori kendes ikke, og den tanke er derfor nærliggende, at mønterne faktisk er præget i eller ved Lund.

Hauberg skriver i "Myntforhold ... 1146":

"Gori. Dette Stednavn findes anbragt paa to skaanske Mynter, prægede under Hardeknud og Magnus den Gode, med samme Reversstempel og med Adversstempler, som ogsaa ere brugte til Mynter fra Lund; men Stedet, der skjuler sig i Navnet, lader sig ikke bestemme. Det tør ikke antages at være noget engelsk Stednavn, da de af Myntprægerne fra England til Danmark medbragte Myntstempler, som vides at være benyttede her, ere fra bekjendte, større Byer. Paa Grund af Mynternes skaanske Oprindelse kan Navnet ikke sættes i Forbindelse med Gurre paa Sjælland. Det er formentlig et skaansk Stednavn, søm nu neppe lader sig udfinde. Forskjellige Navne, som Gårröd, Gårrö, Görröd, Kurre, ere af et tilsyneladende Lydslægtskab. De to Udmyntninger maa antages at være foretagne under særlige Forhold."

mens Becker er mere kateGORIsk afvisende i sin "The Coinages of Harthecnut and Magnus the Good at Lund c.1040-1046", hvor det side 146 hedder:

"R. 108 has an inscription that is just as interesting: HVELN ON GORI. Since the time of Hauberg Gori has been considered to be a place where coins were struck, just as the first part of the legend has been read as a personal name. Hauberg did, however, emphasize the close connection with Lund (because of die-links), and therefore he proposed that the site of this mint should be sought in Scania. R 108 is included in the large chain I in direct linkage with three such diverse obverses as H. 16, K. 5 and M. 22, which again are connected with numerous reverse dies. Even though a remarkably large number of dies in this part of the chain are associated with the "spurious" moneyers, there can be no doubt that all the pieces were issued by the Lund mint. It is therefore more probable that the entire inscription is one of the "meaningless" ones that - quite accidentally - appears to have some meaning. "Hveln" is not known in England or in Denmark and "Gori" has hardly ever existed as a place name."


Litteratur:


Tilbage til Møntstederne
Tilbage til Dansk Mønt