Funktionsløse mønter

"I den numismatike terminologi bør indføjes en ny betegnelse: funktionsløs mønt. Den omfatter foreløbig Hækkerupmønterne med undtagelse af 2 øre 1963 bronce, hvilken sidstnævnte vel blot kan betegnes som en senere prægning, end ikke nypræg, da stemplerne til den også var af senere dato. Spørgsmålet er, om ordet mønt overhovedet kan anvendes i forbindelse med 2 øre 1963 bronce.

Funktionsløse mønter er også 4 skilling 1842 Altona. og 1 skilling 1809 kobber med portræt. Fælles for mønterne er, at de blev præget i et større oplag, men ikke kom til at udfylde en funktion. Da prægningen var sket i det tiltænkte oplag, kan man ikke tale om prøvemønt. 20 kroner 1926, 1927, 1930 og 1931 er brugsmønt, idet deres funktion var at opfylde bestemmelserne i Nationalbankens octroj om, at en bestemt del af bankens guldbeholdning skulle bestå af møntet guld."

Jørgen Sømod


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt