Vigtige fund af danske mønter
A - D

Forkortelser:

Lokalitet Nedlagt Fundet Danske mønter Udenl. mønter DMS nr. DMS side

A

Adelby, Sydslesvig ca. 1294 1839 1282 ? - Grinder-Hansen 2000 s. 144-147
Hauberg: 1241-1377 nummer 16.
Alatskive, Estland efter 1083 - 1 34 - Molvõgin 55
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Allerslev ca. 1110 1867 524 0 39 I s.278
Galster: ÅNOH 1955
Ernst: NNUM 1958
J. Steen Jensen: NNUM 1996
Allerup Bakker, Nordjyllands amt ca. 1540-1550 1882 5 0 321 II s.278
Allinggård, Århus amt efter 1389(?) 1840 1 70 231 II s.195
Alslev, Sønderjyllands amt efter 1619 1859 - 200 bl.a. fra Gottorp - J. Steen Jensen: Sønderjyllands mønthist. (2002) s. 33
Ansarve, Stenkumla (Gotland) ca. 1414 1861 1; desuden
129 goter,
211 penninge
- - Östergren/Jonsson: Varför fick ... (1998)
Antvorskov kloster, Vestsjællands amt ca. 1422-1440 1887 45 0 272 II s.239
Aru, Estland efter 1090 - 1 299 - Molvõgin 64
Sejerøe: NNUM 2001 s.127ff.
Assens (I), Fyns amt efter 1325 1855/1953 16.960 0 154 II s.91
Hauberg: 1241-1377 nummer 43.
Assens (II), Nordre Havnevej, Fyns amt ca. 1422-1440 1945 53 0 273 II s.239
Assens (III), Fyns amt efter 1526 1927 1548 3 308 II s.264
Assentorp, Vestsjællands amt ca. 1535-1536 1849 26 0 313 II s.272
Galster: Møntfund i Sorø Amt (1929)

B

Balle, Djursland ca. 1657-60 1968 12121 - - Bendixen: ÅNOH 1974
Bendixen: Møntsamlernyt 1975/1
Aagaard/Märcher: NNUM 4 (2016), side 117-127
Aagaard: NNUM 2 (2018) side 51-56
Bangsbostrand, Nordjyllands amt ca. 1483-ca.1490 1887 440 41 285 II s.246
Bastrup tårnruin, Frederiksborg amt efter 1146 1894-1895 5 0 44 I s.286
Bibow, Mecklenburg ca. 1066 1937 2 560 - Ernst: NNUM 1953, især side 1-2
Biersted Hede, Nordjyllands amt efter 1157 1860 139 15 52 I s.294
Galster: Møntfundet fra Grenaa side 247ff
Billum kirke, Ribe amt efter 1498 1918 16 2 286 II s.247
Bjerregrav Mose, Århus amt ca. 1086 1922 33 0 32 I s.255
Galster: Knud den Helliges jyske mønter. I: ÅNOH 1934
Bjæverskov ca. 1250 1999 over 800 - - Moesgaard: Nyt skattefund fra 1250'erne fra Køgeegnen. I: NNUM 1999
Moesgaard, Jens Christian og Thornbjerg, Svend Åge: Møntbrug på landet i middelalderen. (...). I: ANOH 2008
Moesgaard, Jens Christian: The Bjæverskov Hoard, c. 1259. (...). I: The Journal of Archæological Numismatics, Volume 10, 2020
Bogense gamle kirkegård, Fyns amt ca. 1300 1923 8+ 0 119 II s.57
Bogøgård, Læsø ca. 1672 1982 ialt ca. 1850 ? - Aagaard: Bedre sent end aldrig (2000)
Bolbygård, Bornholm ca. 1042-1047 1872 24 977 2 I s.190
Bonderup, Vestsjællands amt ca. 1065-1070 1854 84 156 19 I s.220
Galster: Møntfund i Sorø Amt (1929)
Borgeby, Skåne ca. 990? 1901 3? 29+ - CNS 3.1.10; CvH 1.7
Brahetrolleborg, Fyns amt ca. 1465-1480 1782 ca. 1100 147 280 II s.243
Brarup kirkegård, Storstrøms amt ca. 1541-1545 1859 69 0 320 II s.277
Bregnegaarden, Gentofte ca. 1658 1783 309? ? - Galster: Møntfundet fra Bregnegaarden. I: NNÅ 1938
Bregninge, Storstrøms amt ca. 1330 1863 4299 41 168 II s.110
Hauberg: 1241-1377 nummer 41.
Bråskovgård, Vejle amt ca. 1234-1241 1957 197 2 73 I s.310
Bunkeflo, Skåne efter 1060 1847 4 0 - CNS 3.1.16; CvH 1.15
Bødstrup, Sjælland e. 976 1855 5(+?) 121(+?) - Moesgaard s.148
CvH 4.117
Børsen, København ca. 1658 1909 151 172 - Bendixen: NNUM 1960 side 189-195
Börringe, Skåne efter 1035 før 1892 2 105 - CNS 3.1.8; CvH 1.19
Bösarp, Skåne ca. 1410 1896?/1906? 563 710 - Stefke: Lund/Næstved ... især side 152 og 155
Bårarp, Halland ca. 1152-57 1932 148 57 - J. Steen Jensen: NNUM 1996

D

Dalagergårds Skov, Vejle amt efter 1704 1940 ialt 5966 DK, N, N-Tyskl. - Pedersen, Frank: NNUM 2023/1 og NNUM 2023/2
Dalby kirkegård, Fyns amt efter ca. 1498 1912 68 0 290 II s.249
Dannebroge, Køge Bugt 1710 1986 456 0 - Kromann: Sølvskatten fra Brogade i Køge (1990)
Djørup grusgrav, Nordjyllands amt efter ca. 1524 1884 14 0 303 II s.261
Thomsen/Galster: NNÅ 1948, spec. s. 106ff.
Dragør (I); Deventergade, Københavns amt efter 1389 1942 1 219 233 II s.197
Dragør (II), Københavns amt efter ca. 1415 1893 4 58 252 II s.220
Dragør (III), Stakhaven, Københavns amt ca. 1420-1440 1973 33 1 270 II s.238
Dueholm Kloster, Viborg amt ca. 1550 1906 11 0 323 II s.281
Dystrup Kær, Århus amt efter 1214 1881 3 0 64 I s.303


Tilbage til Møntfund
Tilbage til Dansk Mønts forside