KLIK for forstørrelse!

Heinrich Fürst (-1732) og Moses Meyer Goldschmidt (-1743)

"De to jødiske forretningsfolk Heinrich Fürst (-1732) og Moses Meyer Goldschmidt (-1743) fik i 1716 tilladelse til prægning af 12 skillinger på Mønten i København (...).

Fürst og Goldschmidt var svogre. De fik i henholdsvis 1693 og 1699 lov til at bosætte og ernære sig ved handel i København. De var forretningsfolk og handlede blandt andet med mønter, sølv, veksler og ædelsten."

(uddrag fra Märcher, se litteraturlisten).

Fürst og Goldschmidts udmøntninger fra 1716 kendes på de tre roser omkring XII - normalt var der kun to.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt