KLIK for forstørrelse!

Hans, Halv ørtug u.år, Vesterås (Sverige)

Forside: Oldenborgs våben på kors, bagside: krone (Schou 17-18, Galster 236, Hildebrand 718, Lagerqvist 7)


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Schou cf. 17
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt