KLIK for forstørrelse!

Frederik 4.
4 Skilling, København

Forside: monogram, bagside: værdiangivelse. 1727, 1728, 1729, 1730 (Hede 52, Schou hhv. 5,3,3,5, Sieg 5).

Møntmestermærke CW.

Udmøntet for at bringe de reducerede 2 skillinge ud af verden. Der blev indsmeltet 2 skillinge for 331.020 rd., og udmøntningen af 4 skillinge androg 340.992 rd. 4 skillingene blev kun 5 lødige for at undgå tilsætning af for meget sølv. (Hede side 77)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt