KLIK for forstørrelse!

Frederik 4.
2 Dukat 1708, København

(S). Forside: portræt, bagside: skib (Hede 13, Schou 1, Sieg 51).

"Det vestindiske Compagni, der selv nævnes i reversfeltet, har ladet bagsiden forsyne med den meget sigende omskrift: "METIENDO MARIA AVGEMVR" (Ved at befare havene beriger vi os)"
(Fra Kataloget til Zinck III (Høiland 13, 2002))Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 13

1708, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt