KLIK for forstørrelse!

Frederik 4., 5 dukat, København 1704

Forside: portræt, bagside: skib; indskrift: CONANDO INVENIMUS (= Ved foretagsomhed har vi fundet) (Hede 12, Schou 1, Sieg 53).

Udmøntet 251 stk. Desuden blev der i 1708 med samme stempler slået 133 stk. 10 dukater. Disse kendes ikke mere.

Øverste illustration viser et blyafslag af Frederik 4.s 5 dukat 1704, nederste illustration dens behandling i Beskrivelsen af 1791.


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 12:

1704, Schou 1
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt