KLIK for forstørrelse!

Frederik 3.
1 Skilling, KÝbenhavn 1661

Forside: aflangt, indadbuet våbenskjold; årstal ved skjold. Bagside: værdiangivelse (Hede 134a (tillæg, side 223), Schou 62, Sieg 10)Eksemplar fra Zincksamlingen:

1661, Schou 62
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt