KLIK for forstørrelse!

Frederik 3.
2 Skilling, København

Forside: våbenskjold, bagside: værdiangivelse.

 :

Ny variant dukket op i 2010

I begge ovennævnte tilfælde er mønten forsynet med en trekløver som møntmærke - et mærke, der er blevet brugt både af møntmesteren Casper Herbach (død 1664) og sønnen Frederik Caspar Herbach, der overtog embedet efter faderens død.

I foråret 2010 modtog Dansk Mønt nedenstående foto, som er forsynet med en stempeltegning af Sven Aagaard:

Som det ses, er den afbildede mønt uden møntmestermærke. Da mønten daterer sig til netop Caspar Harbachs dødsår, kunne det være naturligt at gætte på, at mønten stammer fra ”interregnet” mellem far og søn..Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt