KLIK for forstørrelse!

Forside (avers) - Bagside (revers)

En mønts forside vil normalt være den øverste på nedenstående liste:

Ved tronskiftemønter er forsiden den med portrættet af den nye regent.
Ved middelalderlige mønter med en kongelig og en biskoppelig side er forsiden kongens. Afbildninger i møntkataloger osv. viser forsiden til venstre.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt