KLIK for forstørrelse af mb213

Møntforringelse

Møntforringelse vil sige det fænomen, at møntherren forringer mængden af ædelmetal i mønten eller forhøjer sammes pålydende værdi. Herved opnår møntherren en ekstrafortjeneste, der betales af borgerne. Man ser som oftest møntforringelser i krigs- og krisetider. Som eksempler kan anføres borgerkrigstidens mønter (1241-1377) samt Christian 4.s periode.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt