Carl Enhörning ( -1821)

Enhörning var en svenske medaillør, som på Christian 7.s tid skar prægestemplerne til en suite af små medailler i sølv af hele den kongelige familie.
Medaillerne har form og størrelse som romerske denarer og kunne købes i datidens guldsmedeforretninger. De er ret almindelige i samlerkredse.

 

Uddrag af Galster (se litteraturlisten; afbildingerne er gengivet i betydelig forstørrelse)

"535-539. Enhörning: Kongefamilien. 1782

Der blev derefter præget en lille Række Jetons over Kongen, Kronprinsen, Enkedronningen, Arveprinsen og Arveprinsessen, men derved blev det. Publikum havde ingen yderligere Interesse for disse moderne Efterligninger af romerske Denarer. (...)."

 

536. Julia Maria. 1792

 

537. Arveprins Frederik. 1792

 


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønts forside