KLIK for forstørrelse!

Dødsdaler

I renæssancen var det almindeligt ved regentens død at markere denne med en såkaldt dødsdaler. Denne tradition fandtes især i tysksprogede egne - og dermed også i de slesvig-holstenske hertugdømmer.

Motivet kan være en tekst med afdødes fødsels- og dødsdatoer eller - for moderne mennesker måske mere makabert - skeletdele. Memento mori (Husk døden) var oppe i tiden.

Den afbildede mønt er en rigsdaler fra Hans den Yngre, Hertug af Sønderborg 1564-1622, (Sieg (2018) 21).


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønts forside