Dansk Numismatisk Forening

blev stiftet 1885 under navnet Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn. Det nuværende navn stammer fra 75-årsdagen i 1960.

Foreningen har gennem årene udgivet flere numismatiske værker, herunder Schous (1926), Hedes (1963) og Galsters (1972) arbejder samt værket over Danmarks officielle Pengesedler (1983). Desuden udgives fra 1978 organet Numismatisk Rapport og fra 1936 - sammen med de øvrige nordiske numismatiske foreninger - NNUM (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad).

"Stifterne var Initiativtager C. T. Jørgensen (møntbogen fra 1888), som indbød O. Andersen (bog om pengesedler før 1736), dennes søn J. O. Andersen (kirkehistorisk samling af mønter og medailler, nu i MK), F. C. Bech (betydningsfuldt auktionskatalog), Vilhelm Bergsøe (medaillebog, Trankebarmønter, Danske Foreningstegn, auktioner, herunder hans oversøiske mønmter solgt i Amsterdam 1903), L. Bramsen (Dansk samling hovedsagelig solgt til Odense Museum - samt det verdensberømte 3 bindsværk over Napoleonstidens medailler), L. E. Bruun (Samling på Frederiksborg Slot, Svenske Mønter 1-2 1914, Engelske mønter, Dubletauktion 1925 etc.etc.), J. Goldschmidt Guildal (betydningsfuld Samlingsfortegnelse NFM III,14), P. Hauberg (Middelaldermønter 1-4, Gulland, diverse artikler, auktion 1929 og 1935), H. H. J. Lynge (betydningsfuldt auktionskatalog). S. Bergsøe (et par småartikler samt tilskrevet fortalen til M-B) (broder til Vilhelm), J. W. Mørch - samt George Stephens.

Idéen til foreningen var opstået under Alfred Benzons auktion samme år."

Jørgen Sømod

Dansk Numismatisk Forenings hjemmeside.


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt