Dansk Mønts første 25 år

af Niels Jørgen Jensen

Nedenstående artikel blev bragt i jubilæumsskriftet for Amager Numismatiske Forening, der i 2022 fyldte 50 år

 

1997 2022
Dansk Mønt 25 år

Den ene jubilar lykønsker den anden! I 2022, hvor Amager Numismatiske Forening fylder 50 år, runder internetsiden Dansk Mønt 25 år.

I 1985 var jeg som tysk- og historielærer blevet ansat på Gladsaxe Gymnasium. Her havde vi en ung og driftig rektor, Mogens Skjoldager, som favnede bredt: Han var geograf, skrev fagartikler til bl.a. Den Store Danske Encyklopædi, men styrede naturligvis først og fremmest det, der havde med vores skole at gøre. Berømte var vores translokationer, hvor Skjoldager lod sig hejse ned fra loftet, kørte ind på scenen på motorcykel eller lignende.

Skjoldager var stærkt udviklingsorienteret. Da computerne begyndte at vinde frem, fik Gladsaxe Gymnasium hurtigt installeret to EDB-lokaler, som det hed, og med internettets indtog i 1990-erne fik Skjoldager et nyt felt at udfolde sig på: Gladsaxe Gymnasium var blandt de første, der fik egen hjemmeside – sågar før Danmarks Radio og TV 2, der først kom på i henholdsvis 1996 og 1998. Skjoldager var selv webmaster, men da han interesserede sig mere for billeder end for tekst, søgte han snart en afløser, og det blev så mig.

Jeg havde netop nedtrappet mine aktiviteter indenfor korrespondanceskak og passerede en dag tilfældigt Jepsens mønthandel i Studiestræde. Her så jeg i vinduet en Offermark, og nærmest på et splitsekund vågnede min gamle interesse for mønter og nyerhvervelsen blev snart til flere. Men hvor computerne var gift for korrespondanceskak, var de en gave for ideen om at systematisere og tilgængeliggøre viden, så jeg begyndte at kombinere mit arbejde som webmaster med min interesse for mønter – i begyndelsen mest til eget brug. Jeg brugte en del af en sommerferie på at sammensætte skelettet til det, der skulle blive til Dansk Mønt. Siden så dog stadig noget ufærdig ud – først og fremmest var den billedfattig, men da jeg efter sommerferien viste udkastet til Skjoldager, var han straks med på ideen og var behjælpelig med scanninger, billedredigeringer osv., og hurtigt foreslog han at siden kunne ligge på Gladsaxe Gymnasiums hjemmeside. Af indlysende årsager kaldte jeg nu siden: Niels Jørgen Jensens og Mogens Skjoldagers Dansk Mønt. Mogens skabte den rullende mønt, som blev vores vartegn. Alt dette skete i 1997. Vi var virkelig i internettets barndom. Det var før Google, som først så dagens lys i 1998.

Hurtigt mærkede vi interessen for vores side. Under et kortvarigt nedbrud af siden fik jeg en mail fra en mig ubekendt mand i Prag: ”Where are the coins?” og en mail fra Korea foreslog, at vi oversatte siden til engelsk (!). Men først og fremmest fik vi henvendelser fra almindelige danskere, der søgte viden om de mønter, de måske havde arvet, samt fra detektorfolket, der nu havde et godt værktøj til at bestemme de gjorte fund. Sidstnævnte funktion er i sagens natur blevet helt almindelig efter mobiltelefonernes indtog i danskernes lommer. Arkæologerne har simpelt hen Dansk Mønt med i marken.

Vi arbejdede på det tidspunkt også for at udbrede kendskabet til vores side: Jeg havde computer og skærm med til en udgave af ANFs årlige møntbørs (det var dengang både computer og skærm havde en størrelse og en vægt, der nærmest krævede en trailer), og vi holdt også foredrag og demonstration i Dansk Numismatisk Forening, hvor eksistensen af computere vist ikke var kendt for alle de tilstedeværende.

Et tigerspring i de tidlige år var de gode forbindelser, vi fik etableret til dele af auktionsverden. Vi fik lov at bruge billedmaterialet fra Thomas Høilands auktioner og senere Bruun Rasmussens auktioner. Det siger sig selv, at inddragelsen af billedmaterialet fra først og fremmest auktionerne over Zincks samling var og er af allerstørste betydning. Sideløbende indscannede vi artikler fra bedagede udgaver af Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Nordisk Numismatisk Årsskrift og tilsvarende publikationer. I skrivende stund rummer vores side ca. 35.000 filer og er derved – antager vi – verdens største hjemmeside om et enkelt lands mønter.

Dansk Mønts stilling som det vigtigste forum for onlineoplysning om danske mønter viste sig heldigvis også at have en selvforstærkende effekt: Adskillige møntforskere, amatører som museumsfolk, tilsender os deres arbejder med henblik på offentliggørelse på vores side og samarbejdet med Dansk Numismatisk Forening fungerer til begges tilfredshed: Vi kan (med forfatterens tilladelse) få tekst- og billedfiler, typisk fra Numismatisk Rapport, og DNF linker helt konsekvent til Dansk Mønts undersider i deres nye onlinekatalog www.montkataloget.dk, og Sieg´s Møntkatalog indrykkede af egen drift og gratis for os som ikke-kommercielt foretagende en helsidesannonce i 2018-udgaven, som desværre skulle blive den sidste.

I stigende grad henviser numismatiske forfattere i deres litteraturlister til Dansk Mønt, når en given tekst findes i fuldtekst her. Der er jo ikke alle læsere, der har Ramus og Devegges ufuldendte møntværk eller NNÅ 1943 stående hjemme i reolen. Til vores undren kan det dog undertiden stadig virke, som om det af nogle forfattere synes mere fint og videnskabeligt at henvise til en årtier gammel og vanskeligt fremskaffelig artikel end til den digitale udgave, der blot ligger et par tastetryk væk. Jeg er sikker på, at fremtiden arbejder for os!

I efteråret 2021 – kort efter udgivelsen af vores bog Tronraneren – Frederik 1.s danske mønter – døde min mangeårige rektor og numismatiske legekammerat Mogens Skjoldager. Tiden mærker alle – så hvad med Dansk Mønt i fremtiden? Jeg arbejder med et par scenarier, så siden kan overleve. Den repræsenterer en så stor akkumulation af numismatisk viden om danske mønter, at den ikke må gå tabt. Ingen må fremover kunne spørge: ”Where are the coins?”


Tilbage til Dansk Mønts forside