KLIK for forstørrelse!

Dei Gratia (D.G.)

"Dei Gratia" er latin og betyder "af Guds nåde". Udtrykket knytter sig til forestillingen om at kongen har magten fra Gud - i enevældens tid gik den statsretslige tanke så vidt, at kongen derfor kun stod til regnskab overfor Gud.

For at understrege det guddommelige ved kongemagten optræder formlen ofte på danske mønter, enten i fuldtekst som på ovenstående Krone fra Christian 5 (Hede 99A). eller i forkortet form D.G. som på nedenstående Rigsbankdaler fra Christian 8 (Hede 4A).

KLIK for forstørrelse!


Tilbage til Dansk Mønt