Chr. G N. David (1793-1874)

Professor i Nationaløkonomi, finansminister 1864-65. Underskrift på DOP 76-78.


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt