KLIK for forstørrelse!

CW

Denne forkortelse bruges af flere møntmestre og stempelskærere i Danmark. Det drejer sig om:


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Dansk Mønt