KLIK for forstørrelse!KLIK for forstørrelse!

Copyright til tekst og billeder på "Dansk Mønt"

Al tekst, der ikke er fra egen hånd, er forsynet med forfatternavn. En del af illustrationerne er forsynet med © XX og oftest kun på forstørrelsen. Alle billeder uden © er fremstillet af os eller af tilhørende artikels forfatter, hvorfor copyright tilhører denne.

Enkelte billeder har anden copyright, der ikke er anført, fordi det kun drejer sig om meget få illustrationer. Det er derfor altid klogest at forhøre sig hos os, hvis man ønsker at anvende disse.

Liste over © copyright-indehavere:


Tilbage til Dansk Mønts hovedside