Christian Lange

"Chr. Lange anlagde en utrolig stor samling af mønter og medailler fra Slesvig og Holsten. De stykker, han ikke formåede at erhverve og som han havde kendskab til i fremmede samlinger, fik han fremstillet som galvanoplastiske kopier, så hans samling fremstod som nærmest komplet. Samlingen findes bevaret på slottet i Kiel. I 1908 og 1912 lod han udgive omfattende kataloger over hele samlingen. Katalogerne, som er udstyret med lystrykte tavler i bedste kvalitet visende de fleste stykker, benyttes endnu som områdets vigtigste referenceværk. Desværre blev katalogerne udarbejdet, endnu mens samlingen var under opbygning, hvorfor flere supplementer og et omstændigt nummersystem kan gøre katalogerne noget uoverskuelige at arbejde med. Om det er derfor, at flere danske numismatiske forfattere tydeligvis har haft aversion mod Langes kataloger, kan der gisnes om."

Jørgen Sømod


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt