Margrethe 2., 200 kroner København 1995

Forside: venstrevendt portræt med hat, bagside: krone i kors. Præget i anledning af 1000-året for mønt i Danmark. Oplagets størrelse angives forskelligt: 27.727 stk. i Sieg 1998, mens Nationalbankens hjemmeside angiver 33.727. Det skyldes, at Nationalbanken angiver det oprindelige udmøntningstal, mens Sieg fratrækker de mønter, der senere er blevet indsmeltet.

(Sieg 122)

"1995 var 1000-året for prægningen af Svend Tveskægs mønt, som af mønthistorikere anses for at være den første danske mønt. For møntvæsnet var det så stor en begivenhed, at den blev markeret med en erindringsmønt, der blev udsendt den 14. september 1995.

Erindringsmønten blev fremstillet i to udgaver: en 20-krone i aluminiumsbronze og i samme størrelse som en almindelig 20-krone og en 200-krone i finsølv. 20-kronen blev præget i 1 million eksemplarer og 200-kronen i 33.727 eksemplarer.

Der er ikke tale om en gengivelse af Svend Tveskægs mønt, men en ny mønt udformet af medaljør Jan Petersen, som giver følgende kommentar til møntens udformning:

"Det har været utrolig spændende at skulle udforme en 'historisk' mønt. Min oprindelige ide til portrætsiden var et dronningeportræt i brakteatstil, dvs. som de portrætter, der er gengivet på mange af de kendte brakteatsmykker. Dronningen bærer en enkel hat, der minder lidt om de frisurer, der er typisk for et brakteatportræt. For at få mulighed for højere gravure, er portrættet lagt ned under planet. Det er en teknik, der ikke har været anvendt før på danske mønter, men som giver et langt bedre perspektiv og mere dybde i portrættet end de normale, lidt flade portrætter, vi er vant til på mønter. Bagsidemotivet er en middelalderkrone med et kors. Motivet er almindeligt på danske mønter, der udsendtes i den senere middelalder, hvor mønterne ofte bar symboler for kongemagten og kirken.""

Kilde: Danmarks Nationalbanks hjemmeside


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt