Margrethe 2., 200 kroner København 1990

Forside portræt med hat, bagside maguerit samt årstallene 1940 og 1990. Erindringsmønt i anledning af Dronningens 50-års fødselsdag. Oplagets størrelse angives forskelligt: 128.855 stk. i Sieg 1998, mens Nationalbankens hjemmeside angiver 132.655. Det skyldes, at Nationalbanken angiver det oprindelige udmøntningstal, mens Sieg fratrækker de mønter, der senere er blevet indsmeltet.
(Sieg 120)

Dronningens 50-års fødselsdag den 16. april 1990 blev markeret med udsendelsen af en erindringsmønt. Den blev fremstillet i to udgaver: en 20-krone i aluminiumsbronze og i samme størrelse som en almindelig 20-krone og en 200-krone i finsølv. 20-kronen blev præget i 1 million eksemplarer og 200-kronen i 132.655 eksemplarer.

Medaljør Jan Petersen har stået for den kunstneriske udformning af erindringsmønten. Han har følgende kommentar til møntens udseende:

"Dronning Margrethe gav i den indledende fase udtryk for, at udformningen gerne måtte være præget af nytænkning. Jeg ville gerne følge dette ønske, men samtidig forekom det også rigtigst på en fødselsdagsmønt at bibeholde traditionen med et portræt af Majestæten. Nytænkningen måtte så bestå i at præsentere portrættet på en ny og anderledes måde.

Ret hurtigt kom jeg til den konklusion, at Dronningen skulle bære hat, helt enkelt fordi det er med hat, vi kender Dronningen. I første omgang var Dronningen betænkelig ved denne ide, men gav tilladelse til at arbejdet kunne fortsætte. Ud fra mine første skitseforslag konstaterede Dronningen hurtigt, at jeg åbenbart ikke havde begreb om, hvordan en hat skal sidde. Dronningen ville derfor lade sig fotografere, så jeg kunne se, hvordan en hat sidder, når den sidder korrekt. Efter fotografi og med adskillige forsøg med tegninger og relieffer blev portrættet færdiggjort og godkendt af Dronningen. Kronen på møntens bagside er en forenklet og stiliseret udgave af kongekronen, som jeg oprindeligt havde udarbejdet til DSB, og som jeg mente ville passe fint til den skrift, jeg ville benytte. Blomsten er Dronningens favoritblomst, margueritten.""

Kilde: Danmarks Nationalbanks hjemmeside


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt