KLIK for forstørrelse!

Margrethe 2., 20- og 500-kroner, København 2013

En af 4 mønter til fejring af danske videnskabsmænd

Tycho Brahe

Forside: portræt af Dronning Margrethe, bagside: Illustration af Stella Nova, som Tycho Brahe opdagede i 1572

KLIK for forstørrelse!

Om udgivelsen skriver Den kongelige Mønt bl.a.:

"Tycho Brahe kom som 12 årig til Københavns Universitet for at studere jura. I 1560 blev Brahe så optaget af en solformørkelse, at han begyndte at studere astronomi på egen hånd ved siden af juraen.

I 1572 – i en alder af 26 år – opdagede Brahe en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. Brahe påviste ved hjælp af nogle meget præcise målinger, at stjernen befandt sig længere fra Jorden end månen og dermed måtte være en fiksstjerne. Dermed brød Tycho Brahes opdagelser med den gængse opfattelse af, at stjernehimlen var uforanderlig. I 1573 skrev han en bog om sin opdagelse af stjernen, Stella Nova (latinsk for ny stjerne). Opdagelsen viste sig at være en astronomisk sensation, og Brahe vandt international anerkendelse for sin observation.

Som anerkendelse for de imponerende videnskabelige resultater tilbød den danske konge Frederik II Brahe øen Hven som len. På øen lod Brahe opføre først et lille slot Uranienborg, som udover at være hans bolig også indeholdt laboratorium, observatorium og bibliotek. Da byggeriet stod færdigt, viste det sig, at bygningen bevægede sig i vinden, hvilket gav upræcise målinger. Brahe fik derfor bygget Stjerneborg, et nedgravet observatorium i nærheden. På Hven foretog Brahe i en lang årrække observationer samt udviklede avancerede måleredskaber og beregningsprogrammer. Hven blev et yndet mål for samtidens forskere, og var som forskningsinstitut enestående for sin tid. "


Tilbage til Dansk Mønts forside