KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
1 Speciedaler 1590

Forside: portræt (forfra, uden krone), bagside: ligesidet våbenskjold: (Hede 43, Schou 1, Sieg 109) Udmøntet for Giørvel Fadersdatter og Peder Brahe.

Kaldet Prinsens daler af Wilcke, der fejlagtigt forstod udtrykket Prindsens Daller i Enevold Kruses rentemesterregnskab som henførende til denne mønt. I virkeligheden henførte Kruse til den hollandske prins Vilhelm af Oraniens dalere (i modsætning til kongens (Philip 2.s) udmøntninger).

Det viste eksemplar stammer fra Poulsensamlingen BR 897 (2020) lot 36.

  

Litteratur:

Tilbage til Dansk Mønts forside