KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
Guldmønt, u. år, København

(RRR/Unik). Forside: portræt, bagside våbenskjold, kvinder. (Hede 21AB, Schou hhv. 10-11 og 12, Sieg 158; Hede 21B mangler møntmærke samt kronen over monogrammet)

Prøvemønt efter engelsk forbillede. Det afbildede stykke (Hede 21A) befinder sig i Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, København.

Forsidestemplet ligner 1 Mark 1606 (Hede 92A, Schou 1), men stemplene er ikke identiske."(...) Portrættype 6 findes endelig på guldmønten Hede Nr. 20 (se Fig. 18). De to guldmønter Hede Nr. 21 og 22 bærer en bagside af helt samme type som denne, men som beskrevet ovenfor bærer de to guldmønter (Hede Nr. 21 og 22) et portræt af type 4. Da portrættype 4 kun optræder frem til 1607, og portrættype 6 ikke ses før 1611, er disse guldmønter (Hede Nr. 20-22), vanskelige at datere. Grundet deres ensartede bagside må de være slået samtidig. Jeg vil med stort forbehold antage, at de er slået omtrent samtidig med Kalmarmedaljen på grundlag af ligheden i kongens ansigtstræk. Selve kongens ansigt på guldmønten Hede Nr. 20 og på Kalmarmedaljen er meget ens. (sml. Fig. 16 og 18). Da der for guldmønterne er tale om prøvemønter, har man så for de mindre mønter brugt tidligere portrætter som forlæg (sml. argumentationen ved 4 daler 1604)."

Anders Harck: Christian d. 4's portræt ... (2000)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt