KLIK for forstørrelse!

Christian 4.
Guldmønt, U.år, København

Unik. Forside: portræt, bagside våbenskjold, kvinder (Hede 20, Schou 8, Sieg 159).

Prøvemønt efter engelsk forbillede. Den unikke mønt befinder sig i Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, København."(...) Portrættype 6 findes endelig på guldmønten Hede Nr. 20 (se Fig. 18). De to guldmønter Hede Nr. 21 og 22 bærer en bagside af helt samme type som denne, men som beskrevet ovenfor bærer de to guldmønter (Hede Nr. 21 og 22) et portræt af type 4. Da portrættype 4 kun optræder frem til 1607, og portrættype 6 ikke ses før 1611, er disse guldmønter (Hede Nr. 20-22), vanskelige at datere. Grundet deres ensartede bagside må de være slået samtidig. Jeg vil med stort forbehold antage, at de er slået omtrent samtidig med Kalmarmedaljen på grundlag af ligheden i kongens ansigtstræk. Selve kongens ansigt på guldmønten Hede Nr. 20 og på Kalmarmedaljen er meget ens. (sml. Fig. 16 og 18). Da der for guldmønterne er tale om prøvemønter, har man så for de mindre mønter brugt tidligere portrætter som forlæg (sml. argumentationen ved 4 daler 1604)."

Anders Harck: Christian d. 4's portræt ... (2000)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt