Christian 4.
6 daler, 1604, København

Firkantet blanket, guld. Forside: portræt, bagsideindskrift: VI DAL 1604 (Hede 11AB, Schou 2-4, Sieg 153) Udmøntet 143 stk. (1604) og 282 stk. (1605)"De firkantede gulddalere (Hede Nr. 10-13) er også fra 1604. På 8-daleren (se afb. i Hedes bog) ses et smukt portræt af kongen med det karakteristiske fipskæg og en krave, der minder om det, vi har set på den ungerske gylden i Fig. 5. De øvrige mønter i denne serie (Hede Nr. 11-13) er hos både Hede og Sieg afbilledet med et portræt identisk med portrættet i Fig 3. For 4-dalerens vedkommende er dette et atypisk valg, idet den almindeligst forekommende 4-daler bærer et portræt som vist i Fig. 6 (1604 Schou 5)."

Anders Harck: Christian d. 4's portræt ... (2000)


Eksemplar fra Zincksamlingen:

Hede 11A:

1604, Schou 2/3
KLIK for forstørrelse!


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt