KLIK for forstørrelse!

Christian 4., Sølvafslag af ukendt 2 dukat, 1626

Præget i Tyskland, formentlig efter slaget ved Lutter am Barenberge, under kongens personlige deltagelse i 30-årskrigen. Mønten synes valsepræget og stemplerne er så ypperligt og minutiøst udførte, som kun de allerdygtigste stempelskærere mestrede og kun skar med henblik på absolutte pragtmønter.

Forsiden viser et vellignende og ellers ukendt portræt af Christian IV.

Bagsiden viser kongen med en kommandostav i højre hånd og på en springende hingst; derunder krigsscener, antagelig en fremstilling af nævnte slag.

Indskrift: AVT MORS AVT VITA PERINDE. Døden, men i lige så høj grad livet.

Foruden den svenske konge Gustav Vasas danske mønter præget i Stockholm 1535, et antal af Christian VII’s prøvemønter præget i England og de i England prægede Færømønter fra 1941 er dette den eneste danske mønt præget udenfor dansk område.

Det hidtil eneste kendte eksemplar fremkom i 1975 på en auktion i München.

Naturligvis optræder stykket ikke i de gængse kataloger, men kunne opføres som:

Hos Sieg kunne den indføjes som 185A.

Eftersom gulds vægtfylde er næsten den dobbelte af sølvs, skulle guldmønten kun være en ubetydelig tykkere, for at nå dobbeltdukatens vægt 6,98 gram.


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt