Charonsmønter

Betegnelsen henviser til det antikke Grækenland, hvor man finder myten om færgemanden Charon, der mod betaling af en lille sølvmønt færgede de dødes sjæle over floden Styx til Dødsriget.

Undertiden findes - også i danske middelaldergrave - mønter, der må antages at have haft en lignende rituel funktion. Således skriver fx. Kirsten Bendixen om et fund på en middelalderlig bornholmsk spedalskhedsstiftelse:

"Også mønt nr. 3 ligger før det fra de skriftlige kilder kendte tidspunkt for hospitalet, idet den er fra Erik Menveds kongetid (1286-1319). Den velbevarede mønt blev fundet på et urørt mandsskelet, begravet ved kirkens indgang. Hans knogler viste meget svære spedalskhedsforandringer. Mønten lå direkte på den døde, så der er grund til at formode, at her er tale om en Charonsmønt."


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt