Den største svenskekrigsskat

af Kirsten Bendixen

Krig og angst for plyndringer afspejler sig hele historien igennem nedgravede skatte, og det er da ikke sært, at Christian IV's og Frederik III's tid er meget fundrig, de forskellige svenskekrige har efterladt mange spor. Den skræmte befolkning gemte, hvad gemmes kunne: sølvbægere, skeer, smykker og mønter for de plyndrende soldater. Mange skatte blev ikke gravet op efter krigene, fordi ejermanden var dræbt, og alle er næppe fundet endnu.

De fleste fund stammer fra Fyn og Jylland. Svenskekongen Carl-X-Gustafs rute fra Jylland over Fyn til Sjælland, med det berømte togt over isen kan ligefrem indregnes på kortet ved hjælp af nedgravede skatte. Den hidtil største af disse svenske krigsskatte blev fundet i februar 1968 i Balle nær Grenå på Djursland. Balleskatten var tydeligvis omhyggeligt hengemt for senere at kunne tages uskadt op, når fjenden var borte. Genstandene var samlet på en træbakke, noget var gemt i skindposer, andet viklet ind i stof. Fundet indeholdt en del bordsølv, en prægtig sølvlågkande, drikkekrus og skeer med drueklase på skaftet, dertil smykker; et fornemt dobbeltkors med kæde, et smukt forsiret sølvbælte, diverse dragttilbehør som hægter og maller og spænder af sølv, en guldfingerring og to guldknapper. Af mønter var der ikke mindre end 29 kg. De optaltes til ialt 12.121 stykker. Af disse er 359 stk. udenlandsk dalermønt, der cirkulerede i Danmark som gængs valuta; de kom ind i landet gennem studehandel og Øresundstold. Flere af disse dalere er meget sjældne og de er alle overordentlig velbevarede. Størsteparten af mønterne er danske og norske fra Christian IV's og Frederik III's regeringstid, en meget stor del af dem er småmønt. Udvalget af Christian IV-mønter er så rigt, at det udmærket kan tjene til at belyse denne konges møntpolitik, der var en hård udnyttelse af hans kongelige møntret.

De yngste mønters datering og skattens hele karakter viser, at den er nedgravet under Krigen mod Carl Gustaf af Sverige 1657-60. For skattens samlede værdi på henved 900 dalere kunne man dengang købe c. 100 stude eller 1000 tønder havre. - Mere om skatten kan læses i forfatterens artikel "Sølvskatten fra Balle og Christian IV's møntpolitik" og Fritze Lindahl: "Balleskattens sølvtøj og smykker" i Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1973 (trykt 1974).

Fund som Balleskatten er i høj grad med til at øge vor viden om tidligere tiders møntvæsen og supplerer på væsentlig måde, hvad vi kan læse os til i de bevarede forordninger og historiske beretninger. Det er derfor af største betydning, at Danefæbestemmelserne om aflevering til Nationalmuseet af alle fundne mønter nøje overholdes, kun på den måde kan forskningen komme videre til gavn for alle, der interesserer sig for vor fortid.

(fra: Møntsamlernyt 1/1975 side XXVIf.)


Tilbage til Dansk Mønt