Bregninge-skatten

Hauberg anfører om dette fund:

"41) Bregninge, Sønder Herred, Falster. 1863. Fundet bestaar mest af Christopher II's Mynt, 9 sjællandske Typer med 2813 Stkr., 6 lollandske Typer med 320 Stkr og 8 nørrejydske Typer med 348 Stkr. Desuden findes et mindre Antal sjællandske Mynter fra Erik Menved. 2 Typer vare ukjendte; cfr. Myntrækker: Christopher II, Roskilde Nr. 10, 11. En stor Del af Mynterne ere af meget ringe Beskaffenhed, og mange af dem, 804 Stkr., forslidte og utydelige. Af fremmede Penge indeholder Fundet 1 engelsk Sterling fra Edvard II (1307-1326) og 40 tydske Mynter. Dette omtrent 1332 nedlagte Fund fremkom ved Pløining."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1330.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt