KLIK for forstørrelse!

Bregnegaardsfundet

Møntfund gjort i 1783. Om indholdet skriver Georg Galster bl.a.:

"De omhandlede 309 Mønter blev af Møntdirektøren vurderet til 56 rd. Den gamle Pengesum bestod øjensynligt af en eneste Dukat, nogle enkelte Specier og Kroner, nogle flere Tomarker og Markstykker og iøvrigt overvejende Smaamønt; "Ulfeldter" og andre Christian den Fjerdes Mønter har i iøjnefaldende Grad været repræsenteret. I og for sig var disse Mønter, for saa vidt de var præget efter 1625, stadig gængse i Landet, men da i hvert Fald Anmelderne ikke med Vished kendte Møntsorterne, har der aabenbart været en Del fremmed Mønt imellem. Rimeligvis er Pengesummen og de andre smaa Sølvsager blevet gemt hen under Hovedstadens Belejring 1658-60, ...."


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt