Bösarpfundet

Dette skånske fund, nedlagt ca. 1410 (Galster angiver fundåret til 1906, Stefke til 1896) på 1244 (Galster) resp. 1273 (Stefke) sølvmønter er især interessant derved, at de 521 (Galster) resp. 538 (Stefke) sterlinge fra Erik af Pommern alle stammer fra Næstved, hvorimod sterlingene fra Lund ikke er repræsenteret.

Galster (1972) drager herudfra den konklusion, at Næstved-mønten må have været aktiv før Lund-mønten, men forestiller sig alligevel en form for parallelproduktion og tidsfæster i sit katalogværk begge møntsteders frembringelser til 1405-20.

Først Stefke (1995) tør tænke tanken til ende og påstå: Næstved-mønten nedlægges 1412-13 og flyttes simpelthen til Lund. Dette sandsynliggøres af de forskellige fund, hvor Næstvedmønterne er dominerende i de tidlige fund, mens Lundmønterne langsomt tager over i de senere, hvor der åbenbart ikke leveres friske mønter fra Næstved.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt