Bonderupfundet

"I Begyndelsen af September 1854 var Husmændene Rasmus Hansen af Vesterbøgebjerg og Niels Hansen af Hulby i Arbejde med at grave Mergel paa en Mark (kaldet "Lille Bregensrnark") ved Bonderup Hovedgaard. To Alen under Jorden i en lille Høj stødte de paa et Lerkar, der rummede 240 Mønter, et Par Armbaand og en Halskæde med Kors. Det var saa at sige en rund Sum; 240 Penninge var nemlig det samme som en gammel nordisk Mark. Af Mønterne var 84 danske, 149 angelsaksiske, 1 bøhmisk og 6 tyske. De fordeler sig saaledes paa Kongerne:

  Knud		 1	Eadgar (959-75)	 l      Brzetislav I 1037-55)		1
  Hardeknud	10	Æthelred	19	Bernold af Utrecht (1027-54)	1
  Magnus	14	Knud		76	Otto I-III Køln			4
  Sven Estr.	57	Harald Harefod	21 	Conrad II (1024-39) Strassborg	1
			Hardeknud	 7				
			Edward Conf.	25	

Skatten er formentlig nedlagt c. 1060, i de Aaringer, hvor Harald Haardraade hærgede paa de danske Kyster, og det var mere betryggende at have sit Løsøre under Jorden."

Georg Galster, Møntfund i Sorø Amt 1929 side 10

Danmarks Middelalderlige Skattefund (1992) anslår nedlæggelsestidspunktet til ca. 1065-70.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt