KLIK for forstørrelse!

Bly

Bly har ingen egentlig tradition som møntmetal i Danmark - når undtages belejringsmønterne fra Christianstad. Desuden findes der enkelte medailler samt forskellige betalings- eller kontroltegn af bly. Illustrationen viser et sådant tegn fra Frederik 3 (Zincksamlingen).

Derimod brugtes blymønter i den danske koloni Trankebar på Indiens sydøstkyst under kongerne Christian 4., Frederik 3. og Christian 5.. Der er præget mønter af værdierne 1, 2, 4 og 10 Kas. Der gik 80 Kas på en Fano. Kasstykkerne prægedes ofte af bly.

"Medaillører eller stempelskærere lader ind i mellem fremstille prøveafslag af bly eller tin, hvis stemplerne endnu er uhærdede. Der bør udvises største agtpågivenhed med sådanne stykker, idet de som oftest blot viser sig at måtte være nypræg, hvis stemplerne er bevarede og ellers støbte kopier fremstillet til samlerbrug."

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt