Møntfundet fra Bjerregrav Mose 1922

"Den 13. Juni 1922 var Tjenestekarl Jens Christensen beskæftiget med at rejse Tørv i den Gaardejer Niels Chr. Pedersen af Over Hornbæk tilhørende Del af Bjerregrav Mose, Bjerregrav Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, henved ti Kilometer fra Randers. Ved at bryde en Tørv itu fandtes et lille Antal Mønter, sammenirrede, som om de havde ligget i en Tut, men uden Rester af Pengepung eller Indpakningsmateriale..."
Galster, ÅNOH 1934

Fundet indeholdt 33 mønter fra Knud den Hellige fra møntstederne Ålborg, Randers og Viborg.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt