KLIK for forstørrelse af MB130

Billon

En billonmønt er en mønt med ringe sølvindhold, normalt under 50 procent.


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt