Bierstedfundet

"En ejendommelig episode i Danmarks mønthistorie er indførelsen af små ensidigt prægede mønter, såkaldte brakteater, midt i 1100-tallet. Nogle er indskriftsløse, mens andre er forsynede med navne, hvorved vi kan henføre dem til kongerne Knud V og Svend Grathe. Andre igen er forsynede med stednavne, Viborg, Århus, Randers, Aalborg, Hjørring og Horsens. Mønterne er meget sjældne. I alt kendes de kun fra tre fund, der er gjort for mange år siden: Aalborg Klostermark (1696), Øster Uttrup (1708) samt Biersted, der tidligere kaldtes Bjergsted (1860)."

Jørgen Steen Jensen: Nørrejyske brakteater fra midten af 1100-tallet

 


 

Litteratur:

 


Tilbage til Dansk Mønts forside