Beskrivelsen af 1791

"Christian VI var stærkt interesseret i sit Møntkabinet, som forøgedes bl.a. ved køb af store private samlinger. For at indordne disse erhvervelser i det kongelige Møntkabinet nedsatte han i 1739 en kommission, der i 1742 omdannedes til Det kongelige Danske Videnskabemes Selskab, som overtog arbejdet med møntbeskrivelsen, hvorefter "Beskrivelsen over Danske Mynter og Medailler" i den kongelige samling endelig udsendtes i 1791 i de velkendte to store foliobind, indeholdende 64 sider forord og møntafhandlinger samt 816 sider beskrivende tekst med tilhørende 319 kobberstukne tavler. Det var hensigten at udsende et supplement over mønter, der manglede i kongens samling, men forefandtes andetsteds. Et sådant tillæg udsendtes da også i 1794, hvorved tillige de efter 1788 udkomne mønter og medailler blev publiceret."

(Axel Ernst, se litteraturlisten)


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt