KLIK for forstørrelse!

Benedictio Domini divites facit

"1623 fandt en bondesøn, Jacob Christophersen Gros-vold af Sandvær sølv i Numedalen. Christian IV rejste 1624 til Norge og anlagde Kongsberg, i øvrigt samme år som Christiania. Hermed havde han fået midler i hænde til at føre en hæderligere møntpolitik end hidtil. Forordningen af 4. maj 1625 blev skelsættende også for Norge. De første år førtes sølvet til København og sloges til speciedalere med omskriften: Benedictio Domini divites facit (Herrens velsignelse gør rige), idet den givtigste mine blev kaldt Gottes Segen."

Georg Galster: Mønt, København 1965 side 44-49


Tilbage til Indskrifter
Tilbage til Dansk Mønt