Oluf Bager (1521-1602)

Om den odenseanske storkøbmand Oluf Bager (1521-1602) fortælles i Supplement til den Danske Atlas VI (1774) side 609:

"Odense Bye skal fordum have havt Mynt-Rettighed, som gamle Mynter endnu udviser; een, navnlig Ole Bager, bygte mange store Gaarde der i Byen og fik Tilladelse at præge en liden Kobber-Mynt, at han dermed kunde betale sine Folk, men maatte siden indløse samme."

Tilsvarende let varierede meddelelser findes gengivet i mange senere skrifter. Da ingen Oluf Bager-mønt er påvist, er det blevet foreslået, at det har været arbejdstegn, som hans folk siden har indløst med gangbar mønt. Betegnelsen Kobber-Mynt skal næppe tages bogstavelig, idet man i ældre tid betegnede samtlige mønter af uædle metaller som kobbermønter.

Jørgen Sømod


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt